Nawigacja

 • PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

  W  zakładce PLAN LEKCJI znajduje się propozycja planu lekcji na nowy rok szkolny. Uczniowie i rodzice proszeni są o monitorowanie ewentualnych zmian, o których będziemy informować w aktualnościach.

 • ROK SZKOLNY 2015/2016

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
  w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym (Szkole Podstawowej i Gimnazjum) 
  01 września 2015r. o godz. 9.00.

  Msza św. w Kościele w Gałkówku o godz. 8.00.

  Dowożenie uczniów :

  I autokar : Będzelin, Nowe Chrusty, Pogorzałe Ługi, Przanowice, Kaletnik, Różyca - odjazd 7.20 z I przystanku na Nowych Chrustach na ul. Klonowej.

  II autokar : Borowa - odjazd z I przystanku o godz.7.10

  Gałkówek-Parcela, Gaj- odjazd o godz.7.45.

  Autokary powrotne : o godz. 10.30.  

   

  Obowiązkowa zmiana obuwia!!

 • Wyprawka szkolna 2015/2016

  Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły

  wniosek_wyprawka_druknr2.docx-1.docx

  wniosek_o_dofinansowanie.docx

  Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

  1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej

  2) uczniów:

  a) słabowidzących,

  b) niesłyszących,

  c) słabosłyszących,

  d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

  e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności

  jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b

  ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

  W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium

  dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano

  w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach

  rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić

  będzie 574 zł na osobę w rodzinie.

  Kwota dofinansowania 225 zł.

 • Informacja dotycząca zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016

  Z listą podręczników na rok szkolny 2015/2016 można zapoznać się na stronie internetowej szkoły https://dziennik.librus.pl/podreczniki_szkolne/2d6b68f10ef011e38caed4ae52a0afd4, w dzienniku elektronicznym oraz w szkole - tablica informacyjna.

  W ramach dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymują uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz uczniowie pierwszych klas gimnazjum. Proszę nie dokonywać zakupu tych podręczników. Wyjątkiem są podręczniki i ćwiczenia do religii, które rodzice muszą zakupić.

  Uczniowie klasy drugiej gimnazjum muszą w II semestrze zakupić podręcznik do chemii do klasy III gim. Podręcznika do zajęć technicznych w szkole podstawowej " Jak to działa" w klasie 5 i 6 proszę nie kupować, gdyż jest on przeznaczony na cały cykl kształcenia w szkole podstawowej, a zakupiony był w klasie IV.

  Bożena Delewska

 • Organizacja zakończenia roku szkolnego 2014/2015

  25.06.15R. (CZWARTEK)
  GODZ.9.45- WYJŚCIE DO KOŚCIOŁA (Szkoła Podstawowa)
  GODZ.10.00- MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO –SZKOŁA PODSTAWOWA
  GODZ.11.00- ROZDANIE DYPLOMÓW DLA KLAS IV-VI.
  GODZ.12.00 – ROZDANIE DYPLOMÓW DLA KLAS GIMNAZJALNYCH
  GODZ.17.00 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS I-III
  26.06.2015R.(PIĄTEK)
  GODZ.8.15 –MSZA ŚW. DLA GIMNAZJUM
  GODZ.9.15 –ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA GIMNAZJUM
  GODZ.10.45 –ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KLAS IV-VI.
  DOJAZD RANO JAK KAŻDEGO DNIA, ODJAZD O GODZ.10.30-10.45.-GIMNAZJUM.
  SZKOŁA PODSTAWOWA 10.15 NA I PRZYSTANKU NA BOROWEJ, ODJAZD 12.00-12.30.

   

 • 16.06.2015

  13 czerwca w naszej szkole odbył się wieczorek pożegnalny klasy szóstej. Uczniowie żegnają SP z nostalgią i lekką obawą „jak to będzie dalej  w gimnazjum”. Jednocześnie żegnają dotychczasową wychowawczynią P. Marię Kreńską. Są przekonani o własnej wartości  i posiadanej wiedzy. Doskonale wiedzą, że mogą liczyć na pomoc swoich dotychczasowych nauczycieli. Refleksje na temat przyszłości  nie popsuły wspaniałej zabawy. Napisany wspólnie scenariusz ugruntował poczucie  wspólnoty klasowej i dowiódł, że w ciągu tylu lat udało się wypracować takie metody współpracy, które akcentują zdolności i talenty każdego z  uczniów. Wspaniałą oprawę muzyczną zawdzięczamy p. Małgorzacie Szymczak. Jednocześnie należy podkreślić ogromne zaangażowanie rodziców uczniów w cały proces zdobywania wiedzy

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wieczorek szóstoklasisty.

 • O nietypowej autostradzie w Gałkowie – podsumowanie projektu

  24 maja na zaproszenie pani Krystyny Warczyk - Dyrektora Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym - znów do Polski zawitali zaprzyjaźnieni nauczyciele z Forty Hill CE School z Wielkiej Brytanii. Warto przypomnieć, że gałkowska placówka współpracuje z brytyjskimi kolegami w ramach projektu PWP Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery. W Gałkowie spędzili oni zaledwie cztery dni, ale był to pracowity czas.

    Już w dniu przylotu odbył się pierwszy warsztat superwizyjny. Grupa gałkowskich nauczycieli spotkała się z gośćmi, by podzielić się z nimi swoimi doświadczeniami związanymi

  z wprowadzaniem nowych, a zaczerpniętych od Brytyjczyków, procedur. W trakcie spotkania zaprezentowano film przedstawiający pracę uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach projektu. Była to także okazja, aby pochwalić się osiągnięciami.

    W poniedziałek 25 maja goście przybyli do szkoły w Gałkowie. Z radością zostali przywitani przede wszystkim przez uczniów, którzy traktowali ich jak dobrych znajomych, bowiem bariera językowa została już pokonana. Dodatkowe lekcje języka angielskiego prowadzone przez rok przez native speakerów zaowocowały. Angielscy nauczyciele chętnie też podejmowali rozmowy zarówno z dziećmi, jak i z młodzieżą. Zatem o tym, co zmieniło się w szkole od października (od ostatniej ich wizyty), usłyszeli od najważniejszych beneficjentów projektu. Brytyjscy edukatorzy przeprowadzili szereg spotkań superwizyjnych z poszczególnymi nauczycielami. Przywieźli materiały wypracowane w swojej szkole, dostarczyli nowych tematów do dyskusji. Ponadto podzielili się swoimi rozwiązaniami dotyczącymi oceniania kształtującego. Niewątpliwie była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń.

  Warto wspomnieć, że najmłodsi trzecioklasiści przygotowali miłą niespodziankę – przedstawienie

  pt. The Giant Turnip. Gigantyczną rzepkę udało się wyrwać dopiero Supermanowi, bo to nie było zwyczajne przedstawienie...

    Wtorek 26 maja upłynął pod znakiem konferencji podsumowującej  projekt PWP Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery. W jej trakcie nie tylko przedstawiono przebieg projektu, ale zaprezentowano przede wszystkim publikację promującą i utrwalającą korzyści płynące ze wspólnych działań: nauczycieli, brytyjskich edukatorów, lektorów, rodziców oraz uczniów. W tym ważnym dniu gośćmi szkoły w Gałkowie byli m.in. Łódzki Wicekurator Oświaty - Konrad Czyżyński, Starosta Łódzki Wschodni – Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek – Waldemar Chałat. Uroczystość uświetnił swoim występem Romuald Spychalski, któremu towarzyszyła Natalia Jaruga – uczennica I klasy gimnazjum. Z kolei jej starsi koledzy zaprezentowali się w pięknym polonezie.

    Środa była ostatnim dniem pobytu brytyjskich edukatorów w gałkowskiej szkole. Zanim odbyło się pożegnanie jeszcze miało miejsce jedno spotkanie z grupą nauczycieli. Ustalono formy dalszej współpracy, bo chociaż projekt się kończy, to współpraca będzie kontynuowana.

   

  Joanna Karasek

    Koordynator współpracy ponadnarodowej

    w ramach projektu Autostrada do kariery

    - łamiemy wszystkie bariery

                  

 • 29.05.2015

  W miniony wtorek, 26 maja, w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym odbyła się konferencja podsumowująca projekt PWP Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie bariery. Celem konferencji była prezentacja projektu, jego przebiegu i osiągnięć oraz dalszych trwałych efektów spodziewanych po zakończeniu projektu. Zaprezentowano także publikację zbierającą wszystkie informacje o projekcie, promującą i utrwalającą osiągnięcia projektu.

  Konferencja zgromadziła znakomitych gości, m.in. Łódzkiego Wicekuratora Oświaty Konrada Czyżyńskiego, Starostę Powiatu Łódzkiego-Wschodniego Andrzeja Opalę i Burmistrza Miasta Koluszki Waldemara Chałata. Podczas konferencji obecni byli przedstawiciele zagranicznego  partnera projektu - Szkoły Forty Hill z Wielkie Brytanii.

  Podczas konferencji Dyrektor Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym Krystyna Warczyk przedstawiła cały proces powstawania i realizacji projektu, pokazano liczne wyzwania, które stanęły przed realizatorem projektu. Goście z brytyjskiej szkoły Forty Hill zaprezentowali dobre praktyki edukacyjne stosowane w ich placówce. Praktyki te zostały w trakcie projektu zaimplementowane do systemu pracy Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.

  Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć dwudziestominutowy film ukazujący różne aspekty realizacji projektu. Film ten to nie tylko zapis dokumentujący różnorodne formy aktywności nauczycieli i uczniów, ale także obraz przeżyć, emocji i twórczej pasji.

  W ostatniej części zaprezentowana została 80-stronicowa publikacja zbierająca wszystkie osiągnięcia projektu. W publikacji swoje miejsce znalazły efekty prac pięciu zespołów nauczycielskich, z których każdy opracował inne zagadnienie projektowe. Nie zabrakło też dokumentacji fotograficznej. Cały publikowany materiał został przetłumaczony na język angielski.

  Konferencja miała także wymiar artystyczny. Rozpoczęła się od wspaniałego poloneza przygotowanego przez uczniów trzeciej klasy gałkowskiego gimnazjum. Zebrane audytorium mogło także wysłuchać kilku rewelacyjnych wykonań muzyki klasycznej i popularnej w wykonaniu wybitnego tenora Romualda Spychalskiego.

  W zgodnej opinii uczestników konferencji wybrzmiewa bardzo pozytywna ocena jej przebiegu oraz duże zainteresowanie samym projektem ze strony przedstawicieli innych placówek edukacyjnych i jednostek samorządowych. Dobre praktyki pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na cele edukacji, sprawdzone w gałkowskiej szkole, stały się inspiracją dla innych szkół w regionie.

 • ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

 • 3 Maja w naszej szkole

  Dnia 30 kwietnia bieżącego roku w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca 224 rocznicę podpisania aktu Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji zorganizowany został konkurs patriotyczny. Zadaniem uczestników było wykonanie własnoręcznie plakatów na temat tego wydarzenia oraz zaprezentowanie ich przed komisją konkursową. Konkursowicze wykazali się niezwykłą kreatywnością.

  W kategorii klas IV - VI szkoły podstawowej jury przyznało kolejno:

  I miejsce dla Roberta Rawickiego z klasy VI

    oraz dla Oliwii Rajskiej z klasy IV

  II miejsce dla Julity Fabickiej i Artura Kupisza z klasy VI

  III miejsce dla Weroniki Jeżyny i Sary Ciszek z klasy VI

      oraz dla Roksany Motyl i Karoliny Lewińskiej z klasy V

  W kategorii klas I - III gimnazjum plakaty zostały wykonane przez Justynę Bielecką i Jana Łyszkowicza z klasy IIIb.

  W trakcie uroczystości mieliśmy okazję podziwiać występ chóru, składającego się z uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod patronatem pani Małgorzaty Szymczak.

  Dziękujemy również pani Krystynie Sulmie za zorganizowanie konkursu i pani Marii Kreńskiej za przygotowanie dekoracji.

  Wiwat 3 Maj!

  Ewa Koszel

 • Kolejne wyróżnienie dla naszej wokalistki - Natalii Jarugi

  W dniu 20 kwietnia br. w MOK-u odbył się, organizowany przez SP nr 2 w Koluszkach, VII Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

    Występy przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oceniało profesjonalne jury, w którym zasiedli: pani Iwona Kaczmarek- śpiewaczka operowa, pan Leszek Bonar- muzyk, dziennikarz muzyczny związany z Łódzkim Ośrodkiem Telewizyjnym, pan Jacek Malanowski- kompozytor, autor tekstów, wokalista zespołu Trubadurzy.

  Uczennica Klasy Ia naszego gimnazjum- Natalia Jaruga- znalazła się w wąskim gronie laureatów w tej kategorii wiekowej. Piosenką „Miasto” z filmu „Miasto 44” wyśpiewała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy Natalii i życzymy dalszych sukcesów na wokalnej niwie.  Klasy IV – VI naszej szkoły reprezentował duet szóstoklasistek- Maria Motylewska i Margot Piskozub. Wszystkie dziewczęta do konkursu przygotowywała pani Małgorzata Szymczak. Zdjęcia z występu można obejrzeć
  w Albumie fotograficznym

       E. Szeleszczyk

 • Z Comeniusem na Węgrzech

  W dniach 22 – 27 marca delegacja z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym gościła w urokliwym węgierskim Debreczynie, a dokładnie w Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  Iskola. To kolejny wyjazd w ramach projektu Comenius „Traditional Openair Games to Improve Children’s Skills” (Rozwijanie umiejętności dzieci poprzez tradycyjne gry na świeżym powietrzu). Gałkowską placówkę reprezentowały panie: Bożena Delewska, Joanna Karasek, Agnieszka Trębacz i Ewa Zielińska – koordynator projektu oraz uczniowie: Natalia Jaruga, Joanna Peplińska i Adam Kupisz.

    Debreczyn przywitał uczestników spotkania iście wiosenną, słoneczną pogodą. Węgierscy partnerzy otworzyli na oścież podwoje swojej szkoły. Przygotowali uroczysty apel, w trakcie którego uczniowie prezentowali talenty, śpiewając m.in. polską piosenkę (nie lada wyczyn w ich wykonaniu). Przyjemna aura pozwoliła też na odbycie pieszej wycieczki po mieście. Warto podkreślić, że Debreczyn to drugie co do wielkości miasto na Węgrzech, które szczyci się bogatą historią. To również duży ośrodek akademicki. Uczestnicy spotkania mieli także okazję odwiedzić Agora Science Centre – centrum skupiające ciekawe interaktywne wystawy. Bez dwóch zdań atrakcją zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych była wizyta w Aquaticum SPA, a dokładnie w Śródziemnomorskim Parku Rozrywki Wodnej.

    Jednak na tym nie koniec. Organizatorzy zadbali o to, by uczestnicy spotkania poznali również ich stolicę – Budapeszt, przygotowali więc jednodniową wycieczkę. Metropolia zachwyca swoim malowniczym położeniem i architekturą. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie często stanowi scenerię dla hollywoodzkich superprodukcji. Przysłowiową wisienką na torcie było  oczywiście zwiedzanie przepięknych wnętrz węgierskiego parlamentu. To najbardziej charakterystyczny budynek stolicy Węgier. Położony nad Dunajem, w dzielnicy Peszt jest jednym z najstarszych gmachów państwowych w Europie.

    Spotkanie w węgierskiej szkole to jednak nie tylko przyjemności, gdyż koordynatorzy projektu sumiennie pracowali. Mieli okazję wymienić się uwagami na temat realizacji przydzielonych zadań, zaplanowali kolejne i dzielili się zdobytymi doświadczeniami. Pozostali uczestnicy również nie próżnowali – szlifowali język angielski, biorąc udział w różnych warsztatach.

    Sympatycznym akcentem na zakończenie pobytu w Debreczynie była uroczysta kolacja, podczas której zaprezentowano węgierski folklor. Skoczna ludowa muzyka poderwała wszystkich do tańca. Humory dopisywały.

  Zdjęcia: http://zsgalkow.edupage.org/text1/

  Następne spotkanie już w czerwcu, tym razem goście z: Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch zawitają do Gałkowa. To tutaj odbędzie się podsumowanie projektu. Oj, będzie się działo!

  Joanna Karasek

              

 • Niech wiosna zakwitnie
  Radością i Pokojem
  w Waszych sercach
  pod promieniami łask
  wypływających z Cudu Zmartwychwstania.


  Z serdecznymi wielkanocnymi życzeniami
   Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,
  Pracownicy, Uczniowie i Rodzice
  Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym

 • Wyróżnienie dla Natalii Jarugi w XIII Festiwalu Piosenki Francuskiej „PLEIN CHANT” w Łodzi!

                 

  W dniach 21-22 marca b.r. odbył się w Łodzi XIII Festiwal Piosenki Francuskiej „PLEIN CHANT”, organizowany przez XIII Liceum Ogólnokształcące, Przedstawicielstwo Wallonie-Bruxelles w Warszawie, Institut Français w Warszawie i Łódzki Dom Kultury pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz stowarzyszenia Łódzkie Bardziej Francuskie.

  Nasza uczennica Natalia Jaruga wykonała w języku francuskim piosenkę „La pluie” z repertuaru Zaz i zdobyła wyróżnienie. Jury doceniło nie tylko zdolności wokalne Natalki, ale także umiejętność posługiwania się językiem francuskim oraz przedstawienie utworu na scenie.

  W skład komisji konkursowej wchodzili pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Łodzi, przedstawiciel Instytutu Francuskiego w Warszawie ( rodowity Francuz ) oraz Alliance Française w Łodzi.

  Jesteśmy dumni z sukcesu Natalki, którą do konkursu przygotowała pani Dorota Wochna – nauczycielka języka francuskiego.

  Serdecznie gratulujemy!

 • 25.03.2015

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Czytam i opowiadam klasy IV-VI.

 • Rekolekcje

  W dniach 25.03-27.03.2015 odbywają się Rekolekcje Wielkopostne.   

    Porządek wszystkich dni:

  Rano dojazd autobusem na 8.10 .

  Odjazd autobusów o godz.12.55.

  Szkoła Podstawowa:

  Od 8.10 do 10.15 - zajęcia w szkole

  Od 10.30-11.45 – rekolekcje w Kościele

  Od 11.45 - 12.55 –zajęcia w szkole

   Gimnazjum :

  8.10-11.45- zajęcia w szkole.

  12.00-12.55 rekolekcje w Kościele.

  Świetlica czynna w godzinach 7.10-16.30.

 • Dzień otwarty w szkole podstawowej

   

    19 marca 2015 roku, w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym, odbył się Dzień Otwarty dla przyszłorocznych uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Gospodarzami dnia byli uczniowie klasy Ib i tancerki z klasy III. Swoją obecnością zaszczyciły nas przedszkolaki z Gałkowa Dużego z rodzicami oraz rodzice naszych artystów. Goście mieli okazję zobaczyć przedstawienie przygotowane przez najmłodszą klasę w szkole, a także bułgarski taniec w wykonaniu trzecioklasistek.  Sześciolatki - uczniowie z klasy Ib zostali uhonorowani również dyplomami za udział w swojej pierwszej Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpusek”, dzięki której sprawdzili swoje umiejętności z języka polskiego, matematyki i przyrody. Laureatkami tej olimpiady zostały: Maja Simon i Sonia Kurczewska – gratulacje.
              Na zakończenie nasi goście zwiedzili szkołę i zostali poczęstowani „zdrowymi” kanapkami i słodkimi przekąskami.            Na koniec „podróży” po szkole zostaje nam tylko jedno powiedzenie: „Uczcie się w „dechę” i niech szkoła ma z was pociechę!”.

  Jolanta Kruś

 • Już po raz piąty opowiadali o tym, co przeczytali- Szkolny Konkurs „Czytam i opowiadam”

  W dniach 18 i 19 marca w naszej szkolnej bibliotece odbyła się V edycja Szkolnego Turnieju Opowiadaczy Literatury „Czytam i opowiadam”. Wydarzenie ma na celu kształtowanie umiejętności pięknego opowiadania, posługiwania się staranną polszczyzną, popularyzowania właściwych wzorców językowych, kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych
  (z uwzględnieniem ram czasowych) i przyciągania uwagi słuchaczy. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych. Zadaniem uczestników było opowiedzenie wybranego utworu lub jego fragmentu w taki sposób, by słuchających zachęcić do przeczytania książki. Ustną prezentację należało wzbogacić kostiumami i rekwizytami, nawiązującymi do treści przedstawianych utworów. Jury oceniało posługiwanie się staranną polszczyzną, bogaty zasób słownictwa (a w starszych klasach świadome użycie środków stylistycznych), tempo wypowiedzi, intonację, modulacje głosu, gest, mimikę, kostium, ogólne wrażenie artystyczne. Maksymalny czas wypowiedzi to 5 minut. Jak widać konkurs nie należy do łatwych, ale od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Młodzi czytelnicy dzięki temu konkursowi rozwijają zainteresowania literaturą, a głównie beletrystyką dla dzieci i młodzieży. Ponadto doskonalą, tak istotną dziś, umiejętność wystąpień publicznych i zainteresowania słuchaczy. Już dziś zapraszam do udziału w konkursie w następnym roku szkolnym, tymczasem obejrzyjcie zdjęcia w zakładce Album fotograficzny. Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za przygotowanie opowiadań
  i nauczycielom zasiadającym w jury i wspierającym mnie podczas przebiegu konkursu.

        Elżbieta Szeleszczyk

  Wyniki konkursu:

  klasy I- III szkoły podstawowej

  I miejsce         Liwia     Kaczmarek      kl. II a

      Zofia      Motylewska    kl. II a

  II miejsce       Jan         Trzonek kl. II a

  III miejsce      Beata     Kaczmarczyk  kl. I c

      Kinga     Fabicka kl. II a

   

  Wyróżnienia: Natalia Opala kl. I a, Amelia Kijowska kl. I b, Kacper Drużdż kl. II a, Alicja Jasnowska kl. II a, Małgosia Smolarczyk kl. II a, Julia Szymczyk kl. II a, Emilia Zajączkowska kl. II a

   

  klasy IV- VI szkoły podstawowej

   

  I miejsce         Aleksandra     Barańska         kl. V a

      Hubert   Czapnika         kl. V b

  II miejsce       Roksana          Motyl     kl. V a

  III miejsce      Damian Supera    kl. V a

      Rawicki          Robert    kl. VI

  wyróżnienia   Łukasz Bankowski      kl. IV

      Zuzanna          Hymka            kl. VI

   

  klasy   I- III gimnazjum

  I miejsce         Zuzanna          Trojak    kl. I a

  II miejsce       Anna     Piaskowska     kl. I b 

  III miejsce      Bruno     Reucki   kl. II a

 • Obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą- przyrzekamy!

  W poniedziałek 23 lutego br. w bibliotece Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika. 53 uczniów z klas pierwszych szkoły podstawowej zostało włączonych w poczet czytelników. Piątoklasistki
  z Koła Przyjaciół Biblioteki przygotowały przedstawienie, w którym
  w zabawnym stylu przybliżyły prośby książek i obowiązki czytelników. Spomiędzy bibliotecznych regałów wyszły Książki, Krasnale i bohaterowie znanych baśni. Swój występ urozmaicili radosną piosenką o książeczkach
  z tysiącami przygód. Dzieci z uwagą przysłuchiwały się szkolnym aktorom,
  po czym chętnie odpowiadały na zadawane pytania i rozwiązywały czytelnicze zagadki.
  Na koniec spotkania pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy
  i słodycze ufundowane przez radę rodziców.

       Elżbieta Szeleszczyk

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół w Gałkowie Dużym
  ul. Dzieci Polskich 14
  95-041 Gałków Duży
 • (44) 7145843 lub
  512446650

Galeria zdjęć